Sylvius Leopold Weiss (1686 - 1750)  PRESTO  A Minor

back

 

Lutz Kirchhof, Baroque Lute

Lutz Kirchhof mit transparentem Rahmen

Photo: Atelier Zabel