Alonso Mudarra (c.1510 - 1580)  FANTASIA

back

 

Lutz Kirchhof , Vihuela

Lutz Kirchhof mit Renaissancelaute

Photo: Lutz Kirchhof